Over de Asbestdakenkaart

Over deze kaart
De Asbestdakenkaart is gemaakt op basis van luchtfoto’s. Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie uit basisregistraties, hoogtebestanden en kadastrale informatie. Alle dakvlakken zijn op een geautomatiseerde manier beoordeeld. Daarna is voor een deel van de daken een handmatige beoordeling gedaan.
 

Gebruik van de kaart
De Asbestdakenkaart toont informatie per pand. Panden worden weergeven met de kleuren:

  • rood: (deels) asbestverdacht,
  • groen: niet verdacht,
  • grijs: (deels) niet zichtbaar of
  • blauw: gesaneerd.
Op de detailpagina per pand wordt de totale dakoppervlakte weergegeven, de verdachte oppervlakte en het type dakbedekking. Soms zijn schuurtjes of bergingen beoordeeld als asbestverdacht. Als die aan de woning gebouwd zijn, wordt het hele pand als deels asbestverdacht weergegeven.

Onder de kaart staat een reactieformulier. Ingezonden formulieren worden aan de gemeente verzonden. Zij zorgen voor de afhandeling van de reacties. Onder het kopje ‘Asbestdak, wat nu?’ vindt u informatie over specifieke situaties en wat u kunt doen als dakeigenaar om uw asbestdak te vervangen.
Onderaan de detailpagina per pand staan verwijzingen naar meer informatie, de gemeente en andere instanties die u kunnen helpen bij het vervangen van een asbestdak.
 

Actualisatie
De kaart wordt doorlopend bijgewerkt aan de hand van onder andere sloopmeldingen en reactieformulieren van deze website.

Betrouwbaarheid
Op basis van ervaringen is deze kaart 80-90 procent betrouwbaar. De resterende 10% onbetrouwbaarheid wordt veroorzaakt door de verwerkingstijd / administratie van de gesaneerde daken. Daarnaast is een aantal daken niet zichtbaar op luchtfoto's en is automatische beoordeling niet volledig betrouwbaar.
 

Openbaarheid
Uit juridisch onderzoek is gebleken dat vanuit privacyoverwegingen geen gronden zijn om deze kaart niet voor publiek toegankelijk te maken. De kaart levert milieu-informatie over asbestdaken en milieu-informatie is openbaar. De definitie van het begrip milieu-informatie is een uitvloeisel van het Verdrag van Aarhus en de EU-richtlijn toegang tot milieu-informatie.
 

Privacy
De getoonde informatie op de kaart bevat geen persoonlijke informatie of informatie die rechtstreeks herleid kan worden naar een persoon. Weliswaar wordt een adres getoond, maar dit is algemene informatie die via diverse openbare sites van de overheid (en ook van partijen zoals Google Maps) al vrij beschikbaar is.