Duurzaamheidskaart

Deze website is ontwikkeld voor en door ruim 150 gemeenten en provincies met duurzame ambities in Nederland en België. De diverse kaarten helpen burgers en bedrijven snel inzicht te krijgen in de mogelijke duurzame verbeteringen daken van gebouwen. De duurzaamheidskaart laat per thema de mogelijkheden en voordelen zien*.

De Zonnekaart geeft inzicht in de geschiktheid van uw daken voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden en wat dit oplevert.

De Groene dakenkaart laat zien of uw dak geschikt is voor het aanbrengen van planten of vetkruid. Hiermee helpy u wateroverlast in uw dorp of stad te beperken en bovendien draagt meer groen in uw buurt bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. 

De Thermografische kaart laat zien welke dakdelen van uw gebouw warmte verliezen. De meeste warmte in gebouwen gaat verloren via het dak, dus wie wil besparen kan het beste beginnen bij het dak.

* Niet alle kaarten zijn beschikbaar in elke gemeente. Informeer desgewenst naar de mogelijkheden in uw gemeente.